Fysiotherapie

  30-groenTherapeut

De gespecialiseerde kinderfysiotherapeute is Hilde van Lent.
Werkzaam op maandag t/m vrijdag op diverse locaties en in eigen praktijk.

 

 

Sinds 1983 ben ik werkzaam als fysiotherapeute speciaal met kinderen van 0 tot 12 jaar. Om me te specialiseren op het gebied van kinderen heb ik de volgende opleidingen c.q. cursussen gevolgd (o.a. sensomotoriek, NDT Neuro Developmental Treatment, zuigelingenasymmetrie / plagiocephalometrie, kinderhaptonomie. Met de vorming van het team van KidsCare Weert zijn er nog meer mogelijkheden om een kind goed te kunnen ondersteunen in de totale ontwikkeling.

 

30-groen   Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dit kunnen milde tot ernstige beperkingen zijn.

Op kleuter- en basisschoolleeftijd worden regelmatig signalen opgemerkt vanuit school of kinderdagverblijf. Een kind kan zich op een andere manier bewegen dan leeftijdsgenoten. Tijdens de gymles kan het opvallen dat het kind niet zo goed mee kan in de grove motoriek. Bijvoorbeeld met rennen, gooien, vangen, klimmen of balanstaken. Soms kan bewegingsangst of moeite met coördinatie of reactievermogen een rol spelen.

Een ander voorbeeld is dat het kind niet goed mee kan met de fijne motoriek, bijvoorbeeld bij (voorbereidende) schrijfoefeningen, waardoor de verwachting kan ontstaan dat kinderen problemen krijgen bij het leren schrijven.

Pubers staan onderhevig aan allerlei lichamelijke veranderingen. Hierbij spelen meestal met name de orthopedische problemen met betrekking tot houding, sport en groei een rol.

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie

  • Beperkte motorische ontwikkeling of achterstand: grove of fijne motoriek
  • Houdingsproblemen (bijv. scoliose)
  • Ademhalingsproblematiek en hyperventilatie
  • Orthopedische afwijkingen
  • Groeipijnen
  • Inspanningsgebonden problemen
  • Hypermobiliteit (of overbeweeglijkheid)
  • Aangeboren beperkingen (o.a. cerebrale parese)
  • Syndromale aandoeningen
  • Niet-aangeboren hersenschade

Ouders kunnen altijd terecht met vragen over de motoriek of wanneer zij andere bijzonderheden in de ontwikkeling zien, wat mogelijk deel uit kan maken van het totale probleem.

 

30-groenOnderzoek en behandeling

Indien uit de gezamenlijke anamnese is gebleken dat uw kind gebaat zou zijn bij fysiotherapie, neemt de fysiotherapeut een aanvullende intake en onderzoek af. Dit om te kijken waar de oorzaak van de problemen zou kunnen liggen. De hieruit voortvloeiende resultaten en doelen worden met u en eventuele betrokkenen besproken, waarna de behandeling gestart zal worden. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun bewegingsvaardigheden verbeteren en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. Indien nodig wordt er ook advies gegeven aan ouders en/of leerkracht.

 

30-groenVerwijzing en vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar krijgen uit de basisverzekering 2 x 9 consulten kinderfysiotherapie vergoed. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en/of er sprake is van een chronische indicatie, heeft u recht op verdere vergoeding.
Er is geen verwijsbrief nodig. Via directe toegankelijkheid kunt u rechtstreeks een afspraak maken. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor we rechtstreeks kunnen declareren.