Logopedie

10-roodTherapeut

De gespecialiseerde logopediste is Margo Wijnberg.

 margo

 

Ik ben sinds 1989 werkzaam in mijn eigen logopediepraktijk. Daarnaast sinds 1990 tevens in het Speciaal (basis) onderwijs. Het in teamverband werken aan de ontwikkeling van kinderen spreekt mij enorm aan.
Naast de opleiding tot logopedist heb ik in 2008 ook de opleiding tot dyslexiespecialist (Master SEN) afgerond, waardoor ik ook kinderen met lees- en/of spellingproblemen passende begeleiding kan bieden.

 

10-roodLogopedie voor kinderen

Communiceren doen we altijd en overal. Kinderen leren in de eerste zeven levensjaren alle basisbeginselen van onze taal. Daarnaast is het kind al groeiende de wereld om zich heen aan het ontdekken. Al met al voor het kind een drukke tijd. Problemen met ‘communicatie’ hebben grote gevolgen in het dagelijks leven. De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de communicatie.

Er kunnen zeer uiteenlopende hulpvragen zijn die allen te maken hebben met ‘communicatie’:

Taal

 • Betere zinnen leren maken.
 • Gemakkelijker woorden leren vinden om iets goed te kunnen vertellen.
 • Het op gang brengen van de taal bij jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken.
 • Meer woorden leren kennen en gebruiken (woordenschat).
 • Leren om een verhaal of gebeurtenis goed te verwoorden (opbouw, volgorde, inhoud).
 • Leren om de communicatie aan te passen op de gesprekspartner.
 • Het goed begrijpen van taal in je omgeving.
 • Goede gespreksvaardigheden ontwikkelen (bijvoorbeeld het starten van een gesprek, oogcontact, afstemmen op je gesprekspartner).
 • Omgaan met meertaligheid en het juist omgaan met meertaligheid.
 • Het leren van alternatieve communicatiemogelijkheden zoals pictogrammen of gebaren.

Spraak

 • Klanken leren uitspreken (bijvoorbeeld de ‘r’ of de ‘l’).
 • Klanken anders leren uitspreken bij bijvoorbeeld lispelen of slissen.
 • Klanken juist toepassen in een woord.
 • Duidelijker leren praten.
 • Leren om minder nasaal te spreken.

Stem

 • Het oefenen van goed stemgebruik bij heesheid of schorheid.
 • Het trainen van een goede en prettige ademhaling.

Afwijkend mondgedrag, eten en drinken

 • Beter leren gebruiken van spieren in het mondgebied zodat de mond beter gesloten wordt.
 • Het beter leren coördineren van de spieren in het mondgebied.
 • Het oefenen van het op de juiste wijze slikken.
 • Het trainen van de juiste ligging van de tong in rust.
 • Het trainen van het mondgebied als dit overgevoelig is.
 • Leren om zonder duimzuigen, vingerzuigen of speen te kunnen.

Gehoor

 • Het oefenen van de vaardigheden die nodig zijn om te gaan lezen en schrijven (auditieve vaardigheden), zoals hakken/plakken van woorden of het auditief geheugen.
 • Het trainen van de auditieve verwerking.

 

10-roodOnderzoek en behandeling

Indien uit de gezamenlijke anamnese is gebleken dat uw kind gebaat zou zijn bij logopedie, neemt de logopedist een aanvullende intake af en aanvullend onderzoek om te kijken wat de oorzaak van de problemen zou kunnen zijn. De resultaten en doelen worden besproken met u en mensen die betrokken zijn bij uw kind, waarna de behandeling gestart kan worden. Tijdens de behandeling wordt zowel indirect (advisering ouders en evt. leerkrachten) als direct met het kind gewerkt.

 

10-roodVerwijzing en vergoeding

Logopedie wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Tot 18 jaar is er geen eigen risico van toepassing.
Bij de meeste zorgverzekeraars is directe toegankelijkheid mogelijk. Wij raden u aan vooraf te informeren bij ons of een verwijsbrief voor uw zorgverzekeraar nodig is.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor we rechtstreeks kunnen declareren.